Best 12

2017
5931
KULTURYstyka
5882
Pani Beret
5832
"Wuzetka" ze Stachurą
5435
Antonio Vivaldi – „Burza”.
5189
Chrzest
5051
65 plus
4924
WRZAWA I GWAR
4738
Warszawskie Metro
4410
(L)
4340
Wpływ
3990
PRAWOBRZEŻNY
3691

Nasza historia

Na czym polega „Warszawa w 100 słowach”?

Startujemy w tym roku po raz pierwszy! „Warszawa w 100 słowach” to konkurs literacki dla wszystkich, dla których to miasto coś znaczy i potrafią to ująć w 100 słowach.

Każdy z nas może pisać o mieście! Możemy snuć opowieści o codziennych podróżach metrem, zaskakujących ulicznych spotkaniach, lękach i snach. Zasada jest tylko jedna: historia nie może przekroczyć 100 słów. Piękno opowieści tkwi w jej prostocie. Czym jest Warszawa dla jej mieszkańców? Jakie budzi wspomnienia, uczucia i wrażenia? Z jakimi miejscami, wydarzeniami i ludźmi kojarzy się to miasto?

Opowieści można przesyłać korzystając z formularza na stronie www lub też tradycyjnie, drogą pocztową na adres: Cetera Et Cetera, ul. Mokotowska 45/16, 00-551 Warszawa z dopiskiem „Warszawa w 100 słowach”.

Po zakończeniu rejestracji trzyosobowe jury wybierze 100 najlepszych opowieści i 12 finałowych historii, które zostaną zilustrowane przez wybitnych polskich ilustratorów. Podczas otwarcia wystawy prezentującej finałowe historie zostaną ogłoszone wyniki konkursu. Autorzy i autorki trzech najlepszych opowieści otrzymają nagrody pieniężne.

100 najlepszych opowieści zostanie wydane w formie książkowej, a także opublikowane na strony internetowej www.warszawaw100slowach.pl. Historie pojawią się też w przestrzeni publicznej, w środkach transportu, na placach i w parkach.

Pomysł na opisywanie miasta w 100 słowach przywędrował z Chile. 15 lat temu w Santiago, fundacja Plagio - Minera Escondida we współpracy z zarządem metra wpadli na pomysł zachęcania mieszkańców do nadsyłania krótkich historii związanych z miastem. Obecnie „Santiago en 100 palabras” jest najbardziej prestiżowym konkursem literackim w kraju. Odbywa się również w 4 innych chilijskich miastach, a także w Meksyku.

W Europie konkurs pojawił się dzięki Węgrom. Zespół Fundacji Mindspace działającej w Budapeszcie podpatrzył go podczas swojego wyjazdu do Ameryki Południowej. Pierwsza budapesztańska edycja konkursu odbyła się w 2014 roku. Po dwóch latach przyszedł czas na ekspansję. W tym roku konkurs odbędzie się we wszystkich stolicach państw Grupy Wyszehradzkiej: Budapeszcie, Bratysławie, Pradze i w Warszawie.

FAQ

Czym jest „Warszawa w 100 słowach”?
„Warszawa w 100 słowach” to konkurs literacki. Historie mogą składać się maksymalnie ze 100 słów i muszą dotyczyć Warszawy. Najlepsze opowieści zostaną opublikowane, zilustrowane i pojawią się w przestrzeni publicznej. W Polsce projekt jest realizowany przez Natalia Cetera Et Cetera we współpracy z Węgierskim Instytutem Kulturalnym oraz węgierską organizacją pozarządową Mindspace na licencji Plagio, organizacji z Chile, która stworzyła całą koncepcję.
Jaki jest główny cel konkursu?
Chcemy ośmielić ludzi do wyrażenia siebie i pokazać, że nie trzeba być zawodowym człowiek pióra, żeby celnie opisać swoją rzeczywistość. Umieszczając opowieści w przestrzeni publicznej autorzy będą współtworzyli kulturalne życie Warszawy. Dzięki historiom będzie można również dowiedzieć się, co myślą współcześni warszawiacy o swoim mieście. Jakie mają marzenia, a jakie obawy?
Kto może wziąć udział w konkursie?
Każdy, z wyjątkiem organizatorów.
Do kiedy należy przesłać historię?
Rejestracja potrwa do 19 lutego 2017.
Jakie są kryteria oceny opowieści?
Niepublikowane nigdy wcześniej historie muszą, chociażby symbolicznie, nawiązywać do Warszawy lub jej historii. Ich forma literacka jest dowolna. Opowieść nie może przekroczyć 100 słów (nie wliczając tytułu). Historia powinna być wysłana przez jej autora. Akceptowane są jedynie opowieści napisane w języku polskim. Jeśli zostanie naruszona jakakolwiek z powyższych zasad, uczestnik może zostać wykluczony z konkursu.
Ile historii może zgłosić jeden autor?
Każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 5 historii korzystając ze strony www.warszawaw100slowach.pl lub tradycyjną pocztą.
Kto zasiada w jury?
Zadaniem jury będzie przeczytanie i ocena wszystkich nadesłanych historii. W jego skład wchodzą: Małgorzata Naimska - z-ca dyr. Biura Kultury m.st. Warszawy, m.in. wieloletnia pracowniczka Polskiego PEN Clubu, Małgorzata Karolina Piekarska – związana z Warszawą pisarka, blogerka, dziennikarka prasowa i telewizyjna, autorka powieści młodzieżowych, których akcja rozgrywa się na Saskiej Kępie, gdzie sama mieszka i skąd pochodzą jej przodkowie, Paweł Dunin-Wąsowicz – dziennikarz, publicysta, krytyk literacki oraz Marcin Wojciechowski – dziennikarz i warsawianista.
W jaki sposób zostanie zapewniona transparentność konkursu?
Członkowie jury nie będą mieli dostępu do danych personalnych autorów nadesłanych historii. Opowieści przesłane przy użyciu formularza na stronie www zostaną zakodowane. W przypadku historii nadesłanych pocztą, dane personalne będą znajdowały się w zamkniętych kopertach, które zostaną otwarte dopiero po obradach jury.
W jaki sposób można przesłać historię?
Opowieści można przesyłać korzystając z formularza na stronie www.warszawaw100slowach.pl lub też tradycyjnie, drogą pocztową na adres: Cetera Et Cetera, ul. Mokotowska 45/16, 00-551 Warszawa z dopiskiem „Warszawa w 100 słowach”. Wysyłając list nie należy na kopercie umieszczać swojego imienia i nazwiska. Swoje dane trzeba umieścić w oddzielnej zaklejonej kopercie włożonej do koperty z historią.
Jakie są nagrody?
Spośród 12 finalistów członkowie jury wybierają 3 najlepsze historie. Każdy z autorów finałowej trójki otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł. Ponadto, 12 wybitnych współczesnych polskich ilustratorów tworzy ilustracje do finałowych opowieści. Historie pojawią się na wystawie, w przestrzeni publicznej i środkach transportu.
Gdzie zostaną opublikowane nadesłane na konkurs historie?
100 najlepszych opowieści zostanie wydane w formie książkowej, a także opublikowane na strony internetowej www.warszawaw100slowach.pl. 12 finałowych historii będzie można przeczytać na wystawie podczas ogłoszenia wyników konkursu, a także w przestrzeni publicznej i środkach transportu.
Czy tytuł wliczany jest w limit 100 słów?
Nie.
Czy historia może być krótsza niż 100 słów
Tak.
W jakim stopniu historia ma być zainspirowana Warszawą?
Mogą to być opowieści z życia codziennego, historie związane z konkretnymi miejscami lub doświadczeniami, a nawet opowieści fantastyczne. Jury traktuje wątek warszawski jako punkt wyjścia.
Dlaczego użytkownicy korzystający z formularza internetowego nie muszą używać pseudonimów?
Zastosowany system gwarantuje anonimowość autorów. Dane personalne są widoczne dla członków jury i zespołu dopiero po wprowadzeniu ostatecznej punktacji.
W jaki sposób finaliści dowiedzą się o wygranej?
Bezpośrednio po podjęciu przez jury ostatecznej decyzji koordynatorka projektu skontaktuje się z dwunastoma finalistami. Podczas oficjalnego wernisażu najlepszych 12 prac zostaną ogłoszeni i nagrodzeni autorzy 3 najlepszych prac.
W jaki sposób mogę się skontaktować z organizatorami konkursu w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości?
Zachęcamy do kontaktu mailowego pod adres: n.cetera@gmail.com
Czy nadsyłając swoją historię przekazują organizatorom prawa do ich wykorzystania?
Uczestnicy konkursu zgłaszając swoje historie akceptują tym samym, że organizatorzy mają prawo kopiować i upubliczniać utwory lub ich fragmenty. Autorzy nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia w przypadku wykorzystania materiału w przyszłości.

Kontakt